Математика жана информатика факультетинин жамааты А.А.Бөрубаев атындагы алгебра, геометрия, топология жана жогорку  математиканы окутуу кафедрасынын доценти Алыбаев Анарбек Масалбековичти “01.01.02 – Дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдуу башкаруу” адистиги боюнча жактаган доктордук диссертациялык иши ЖАКта бекитилип, «физика-математика илимдеринин доктору» дипломун алышы менен чын дилден кызуу куттуктап, ага чың ден соолук, мындан аркы чыгармачыл иштерине албан-албан жетишкендиктерди каалайт.

(С) Бактияр Рахманкулов — тарбия иштери боюнча декандын орун басары, ф.-м.и.к., доцент

Добавить комментарий