Кыргыз филологиясы факультетинин кыргыз тил илими кафедрасынын доценти Абдразакова Гульмира Шарапидиновнаны “Дүйнөнүн кыргыз тилдик сүрөтүндөгү түйүндүү концепттер” деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча жактаган докторлук диссертациясынын дипломун (филология илимдеринин доктору окумуштуулук даража) алышы менен менен чын дилибизден куттуктайбыз.

Гульмира Шарапидиновнага чың ден соолук, үй-бүлөлүк бакубатчылык жана илимий-педагогикалык ишине албан-албан ийгиликтерди каалайбыз.

Кыргыз тил илими кафедрасынын жалпы жамааты

Добавить комментарий