Социалдык-гуманитардык илимдер институтунун жогорку мектептин педагогикасы кафедрасынын “Педагогика” багытынын 3-курс студенттери 2024-жылдын 22-февралында кесиптик-профилдик практиканын жыйынтыктоочу конференциясын өткөрүштү. 

Жыйында студенттер практика учурунда алган тажрыйбалары менен бөлүшүп, отчетторун тапшырышты. Аталган конференцияга кафедра башчысы, профессор Г.Т.Карабалаева, доцент А.С.Баялиева жана группанын куратору Д.А.Айтымбетова катышып, студенттердин  күндөлүктөрүн текшерип, отчетторду кабыл алышты.

(С) Нурбекова С.Н. – ЖМП кафедрасынын ага окутуучусу

Добавить комментарий