2023-жылдын 29-ноябрында социалдык-гуманитардык илимдер институтунун директору Камчыбек уулу Мырзабек жана доценттер Шакирова С.А., Осмонова Д.А., Кошбакова Б.М., Шайдылдаева А.К., Сыдыкова Г.М., ага окутуучулар Апсаматова Э. Дж., Усөнбек кызы Г. жана окутуучу Урумкулова Н.О. И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында өткөн «Окуутучулардын жумшак коммуникативдик жөндөмдөрун өрчүтүү» аттуу илимий-практикалык конференцияга катышышты.

Сибирь федералдык университети менен биргеликте уюштурулган иш чарада мугалимдердин окутуу жөндөмдөрүн өнүктүрүүнүн өзгөчөлүктөрүн чагылдырган ар түрдүү баяндамалар угулду.

(С) Сыдыкова Гулина – СГИ институтунун психология кафедрасынын доценти, псх.и.к.

Добавить комментарий