2024-жылдын 18-майында кыргыз филологиясы факультетинин филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасынын доценти, п.и.к. З.Сарылбекова И.Арабаев атындагы КМУуда өткөрүлгөн “Мамлекеттик тилди окутуунун заманбап методдору” аттуу республикалык ЖОЖдор аралык сынакка университеттин атынан катышып келди.

Ааталган сынак Билим берүү жана илим минстрлиги, Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия жана И.Арабаев атындагы КМУ тарабынан уюштурулган. 

(С) Солтоноев Актилек – декандын тарбия иштери боюнча орун басары

Добавить комментарий