День: 19.05.2024

Доцент З.Сарылбекова ЖОЖдор аралык сынакка катышты

2024-жылдын 18-майында кыргыз филологиясы факультетинин филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасынын доценти, п.и.к. З.Сарылбекова И.Арабаев атындагы КМУуда өткөрүлгөн “Мамлекеттик тилди окутуунун заманбап методдору” аттуу республикалык ЖОЖдор аралык сынакка университеттин атынан катышып…