Сайт жаңылыктары

Сайттын орусча версиясы жаңыланууда

2024-жылдын 17-февралынан баштап Улуттук университеттин расмий сайтынын орусча версиясы жаңылана баштады. Факультеттер, институттар, колледждер жана башка түзүмдөр тууралуу маалыматтар акрредитация жаан QS-рейтинг өткөрүүчү уюмдардын талаптарына ылайык жайгаштырылууда. Орусча версияга өтүш…

Университет тууралуу маалымат жаңыртылды

2024-жылдын 10-февраль күнү сайтыбыздын жогорку менюсундагы “Жалпы маалымат” рубрикасынын “Окумуштуулар кеңеши”, “Ректорат”, “Факультеттер”, “Факультеттер аралык кафедралар” жана “Институттар” (СГИИнин алдындагы А.Табалдиев атындагы социомаданий изилдөөлөр борбору) деген пункттары аккредитация жана QS-рейтинг…

Университет тууралуу маалымат жаңыртылды

2024-жылдын 5-февраль күнү сайтыбыздын жогорку менюсундагы “Жалпы маалымат” рубрикасынын “КУУ тууралуу” деген пункту аккредитация жана QS-рейтинг өткөрүүчү уюмдардын талаптарына ылайык жаңыртылды. Калган пункттар да жакын арада ушул тартипте өзгөрөт. Эми…