День: 17.02.2024

Сайттын орусча версиясы жаңыланууда

2024-жылдын 17-февралынан баштап Улуттук университеттин расмий сайтынын орусча версиясы жаңылана баштады. Факультеттер, институттар, колледждер жана башка түзүмдөр тууралуу маалыматтар акрредитация жаан QS-рейтинг өткөрүүчү уюмдардын талаптарына ылайык жайгаштырылууда. Орусча версияга өтүш…