Научно-технический совет

1 2020-2021-окуу жылына илимий-техникалык кеңештин курамы 11.12.2020 24
2 2019-2020-окуу жылына илимий-техникалык кеңештин иш планы 11.12.2020 20