15 - Педагогический факультет

1 Факультеттин презентациясы 1144
2 Факультет тууралуу жалпы маалымат 2044
3 Жетекчилик 588
4 Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасы 208
5 Филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы 2058
6 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн (19.05.2020) 595
7 Студенттик жашоо 540
8 Абитуриент үчүн маалымат 844