15 - Педагогический факультет

1 Факультеттин презентациясы 1347
2 Факультет тууралуу жалпы маалымат 2410
3 Жетекчилик 819
4 Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасы 467
5 Филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы 2257
6 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн (19.05.2020) 818
7 Студенттик жашоо 703
8 Абитуриент үчүн маалымат 1181