Вторник, Марта 31, 2020

15 - Педагогический факультет - ПФ - "Педфак" (обновлен 03.02.2020)

1 Факультеттин презентациясы 538
2 Факультет тууралуу жалпы маалымат 1185
3 Жетекчилик 28
4 Кафедралар 1412
5 Студенттик жашоо 69
6 Абитуриент үчүн маалымат 77