15 - Педагогический факультет

1 Факультеттин презентациясы 1037
2 Факультет тууралуу жалпы маалымат 1866
3 Жетекчилик 460
4 Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасы 104
5 Филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы 1967
6 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн (19.05.2020) 482
7 Студенттик жашоо 450
8 Абитуриент үчүн маалымат 699