Понедельник, Марта 20, 2023

15 - Педагогический факультет

1 Факультеттин презентациясы 2000
2 Факультет тууралуу жалпы маалымат 3430
3 Жетекчилик 1457
4 Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасы 1161
5 Филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы 2656
6 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн (19.05.2020) 1473
7 Студенттик жашоо 1180
8 Абитуриент үчүн маалымат 2043