15 - Педагогический факультет

1 Факультеттин презентациясы 1263
2 Факультет тууралуу жалпы маалымат 2278
3 Жетекчилик 723
4 Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасы 360
5 Филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы 2173
6 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн (19.05.2020) 729
7 Студенттик жашоо 644
8 Абитуриент үчүн маалымат 1057