Воскресенье, Ноября 27, 2022

15 - Педагогический факультет

1 Факультеттин презентациясы 1852
2 Факультет тууралуу жалпы маалымат 3241
3 Жетекчилик 1305
4 Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасы 1016
5 Филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы 2568
6 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн (19.05.2020) 1344
7 Студенттик жашоо 1072
8 Абитуриент үчүн маалымат 1872