Среда, Мая 18, 2022

15 - Педагогический факультет

1 Факультеттин презентациясы 1600
2 Факультет тууралуу жалпы маалымат 2814
3 Жетекчилик 1054
4 Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасы 739
5 Филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы 2399
6 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн (19.05.2020) 1060
7 Студенттик жашоо 889
8 Абитуриент үчүн маалымат 1485