Суббота, Мая 30, 2020

07 - Кыргыз филологиясы факультети

1 Кыргыз филологиясы факультети тууралуу (10.03.2020 жаныланды) 1201
2 Кыргыз филологиясы факультетинин кафедралары тууралуу (10.03.2020 жаңыланды) 95
3 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн (15.05.2020 жаныланды) 27
4 Тарбиялык иштер (11.03.2020 жаныланды) 46