02 - Факультет физики и электроники

1 История факультета (обновлен 14.05.2018) 8058
2 Руководство факультета (обновлен 14.05.2018) 7167
3 Кафедра технологии обучения физике и естествознания (обновлен 14.05.2018) 6643
4 Кафедра физики (обновлен 14.05.2018) 7008
5 Кафедра электроники и теоретической физики (обновлен 14.05.2018) 6862
6 Основные направления обучения (обновлен 14.05.2018) 8392
7 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн Мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору (05.05.2020) 765
8 Абитуриентам 5840