Воскресенье, Ноября 27, 2022

02 - Факультет физики и электроники

1 История факультета (обновлен 14.05.2018) 8528
2 Руководство факультета (обновлен 14.05.2018) 7694
3 Кафедра технологии обучения физике и естествознания (обновлен 14.05.2018) 7193
4 Кафедра физики (обновлен 14.05.2018) 7611
5 Кафедра электроники и теоретической физики (обновлен 14.05.2018) 7491
6 Основные направления обучения (обновлен 14.05.2018) 8975
7 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн Мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору (05.05.2020) 1066
8 Абитуриентам 6042