02 - Факультет физики и электроники

1 История факультета (обновлен 14.05.2018) 7914
2 Руководство факультета (обновлен 14.05.2018) 6996
3 Кафедра технологии обучения физике и естествознания (обновлен 14.05.2018) 6477
4 Кафедра физики (обновлен 14.05.2018) 6831
5 Кафедра электроники и теоретической физики (обновлен 14.05.2018) 6699
6 Основные направления обучения (обновлен 14.05.2018) 8240
7 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн Мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору (05.05.2020) 681
8 Абитуриентам 5785