02 - Факультет физики и электроники

1 История факультета (обновлен 14.05.2018) 7532
2 Руководство факультета (обновлен 14.05.2018) 6584
3 Кафедра технологии обучения физике и естествознания (обновлен 14.05.2018) 6030
4 Кафедра физики (обновлен 14.05.2018) 6344
5 Кафедра электроники и теоретической физики (обновлен 14.05.2018) 6220
6 Основные направления обучения (обновлен 14.05.2018) 7756
7 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн Мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору (05.05.2020) 396
8 Абитуриентам 5627