02 - Факультет физики и электроники

1 История факультета (обновлен 14.05.2018) 7803
2 Руководство факультета (обновлен 14.05.2018) 6892
3 Кафедра технологии обучения физике и естествознания (обновлен 14.05.2018) 6346
4 Кафедра физики (обновлен 14.05.2018) 6677
5 Кафедра электроники и теоретической физики (обновлен 14.05.2018) 6545
6 Основные направления обучения (обновлен 14.05.2018) 8100
7 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн Мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору (05.05.2020) 601
8 Абитуриентам 5744