Суббота, Сентября 26, 2020

02 - Факультет физики и электроники

1 История факультета (обновлен 14.05.2018) 7401
2 Руководство факультета (обновлен 14.05.2018) 6417
3 Кафедра технологии обучения физике и естествознания (обновлен 14.05.2018) 5828
4 Кафедра физики (обновлен 14.05.2018) 6121
5 Кафедра электроники и теоретической физики (обновлен 14.05.2018) 6000
6 Основные направления обучения (обновлен 14.05.2018) 7508
7 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн Мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору (05.05.2020) 260
8 Абитуриентам 5568