02 - Факультет физики и электроники

1 История факультета (обновлен 14.05.2018) 7643
2 Руководство факультета (обновлен 14.05.2018) 6710
3 Кафедра технологии обучения физике и естествознания (обновлен 14.05.2018) 6184
4 Кафедра физики (обновлен 14.05.2018) 6491
5 Кафедра электроники и теоретической физики (обновлен 14.05.2018) 6359
6 Основные направления обучения (обновлен 14.05.2018) 7903
7 Магистранттар жана бакалаврлар үчүн Мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору (05.05.2020) 480
8 Абитуриентам 5673