Четверг, Сентября 19, 2019

Заседания Ученого совета

1 Заседание Ученого совета КНУ от 02.02.2018 05.02.2018 304
2 Заседание Ученого совета КНУ от 29.12.2017 29.12.2017 197
3 Заседание Ученого совета КНУ от 22.12.2017 25.12.2017 208
4 Окумуштуулар кеңешинин 10.11.2017 отуруму (кафедра башчыларын шайлоо) 11.11.2017 200
5 Окумуштуулар кеңешинин 11.04.2017 отуруму 11.04.2017 309
6 Окумуштуулар кеңешинин 29.03.2017 отуруму 29.03.2017 294
7 Окумуштуулар кеңешинин 22.02.2017 отуруму 24.02.2017 279
8 Окумуштуулар кеңешинин 25.01.2017 отуруму 26.01.2017 315
9 Окумуштуулар кеңешинин 29.12.2016 отуруму 05.01.2017 316
10 Окумуштуулар кеӊешинин 24.11.2016 отуруму 25.11.2016 504
11 Окумуштуулар кеӊешинин 25.10.2016 отуруму 26.10.2016 439
12 Заседание Ученого совета КНУ от 06.07.2016 07.07.2016 730
13 Окумуштуулар кеӊешинин 11.05.2016 отуруму 12.05.2016 739
14 Окумуштуулар кеӊешинин 21.04.2016 отуруму 21.04.2016 1046
15 Внеочередное заседание Учёного совета КНУ от 31.03.2016 01.04.2016 723
16 Окумуштуулар кеӊешинин 10.03.2016 отуруму 11.03.2016 1073
17 Окумуштуулар кеӊешинин 11.02.2016 отуруму 11.02.2016 835
18 Заседание Ученого совета КНУ от 29.04.2014 29.04.2014 1506
19 Заседание Ученого совета КНУ от 11.04.2014 11.04.2014 1564
20 Заседание Ученого совета КНУ от 05.03.2014 06.03.2014 2485
21 Заседание Ученого совета КНУ от 31.01.2014 03.02.2014 4482
22 Заседание Ученого совета КНУ от 26.12.2013 27.12.2013 6333
23 Заседание Ученого совета КНУ от 27.11.2013 28.11.2013 4641
24 Заседание Ученого совета КНУ от 01.10.2013 01.10.2013 5126
25 Заседание Ученого совета КНУ от 30.10.2012 01.11.2012 5427
26 Заседание Ученого совета КНУ от 28.09.2012 01.10.2012 2514
27 Заседание Ученого совета КНУ от 06.07.2012 06.07.2012 2641
28 Заседание Ученого совета КНУ от 29.05.2012 30.05.2012 3483
29 Заседание Ученого совета КНУ от 28.03.2012 29.03.2012 4733
30 Заседание Ученого совета КНУ от 16.02.2012 16.02.2012 5298
31 Заседание Ученого совета КНУ от 29.12.2011 29.12.2011 4165
32 Заседание Ученого совета КНУ от 04.07.2011 05.07.2011 6246
33 Заседание Ученого совета КНУ от 23.05.2011 25.05.2011 4101
34 Заседание Ученого совета КНУ от 22.02.2011 25.02.2011 4530
35 Заседание Ученого совета КНУ от 26.01.2011 27.01.2011 4378
36 Заседание Ученого совета КНУ от 27.12.2010 13.01.2011 4314
37 Заседание Ученого совета КНУ от 25.11.2010 13.01.2011 4399
38 Заседание Учёного совета КНУ от 22.10.2010 28.10.2010 4138
39 Заседание Учёного совета КНУ от 09.09.2010 14.09.2010 5526
40 Заседание Учёного совета КНУ от 05.07.2010 09.07.2010 5119