Конкурсы

1 Видероликтер сынагы - Конкурс видеороликов 01.06.2020 519
2 "КУУнун периси - 2017" 11.05.2017 737
3 “КУУнун периси - 2016” 03.05.2016 536
4 “Мисс и Мистер КНУ - 2014” 23.04.2014 3520
5 “Мисс ККИ - 2014” 26.02.2014 3091
6 «Мисс и Мистер КНУ - 2013» 29.03.2013 11414
7 "ККИнин чүрөгү - 2013" 20.03.2013 4250
8 "Мисс и Мистер КНУ - 2012" 28.03.2012 4247
9 "ККИнин чүрөгү - 2012" 10.03.2012 8514
10 "Мисс КНУ - 2011" 28.04.2011 10500
11 “Мисс ИУБ-2011” 15.03.2011 6866
12 "ККИнин периси - 2011" 03.03.2011 6784
13 "КУУнун периси - 2010" 31.05.2010 5694
14 “КУУнун мырзасы - 2010" 11.05.2010 7563