Пятница, Октября 07, 2022

Абитуриент - 2022

90 жылдык тарыхы бар Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине кош келиңиздер, урматтуу абитуриенттер!

                                                             rolik knu ru                                                                                                                                 prez knu ru 

     

booklet knu kg  КУУнун буклети - 2022                                                  booklet knu ru   Буклет КНУ - 2022                                            booklet knu en  KNU booklet - 2022

                pdf 23 23  Устав КНУ                                                                        pdf 23 23  Лицензии и сертификаты КНУ                                           pdf 23 23  Техсекретари ПК КНУ 

_____________________________________________________________________

2022-2023-окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу боюнча материалдар:

1 Расписание вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на специальность "Литературное творчество" и направление "Физическая культура и спорт" 08.08.2022 90
2 Список рекомендованных к зачислению иностранных абитуриентов по итогом 1-тура 29.07.2022 124
3 Магистратурага кирүү сынактарынын (маектешүүнүн) жүгүртмөсү (бюджет) - Расписание вступительных испытаний (собеседование) в магистратуру (бюджет) 25.07.2022 158
4 Мамлекеттик билим берүү гранты боюнча КУУга кабыл алуунун планы - Плана приема в КНУ по государственным образовательным грантам 19.07.2022 117
5 Правила приема в КНУ им. Ж.Баласагына на 2022-2023 учебный год 22.07.2022 234
6 Правила приема в профессиональный колледж КНУ и отделение СПО ГЕНФ (г. Ош) 13.07.2022 147
7 Правила и план приема в PhD 13.07.2022 179
8 Перечень предметов аттестационных испытаний для абитуриентов, поступающих на базе СПО 13.07.2022 153
9 "Босого балл жөнүндө" министрликтин буйругу - Приказ МоИН КР "О пороговых баллах" 13.07.2022 118
10 Кирүү сынактарынын жүгүртмөсү - Расписание вступительных испытаний 12.07.2022 158
11 Абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу турларынын графикги - График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов 12.07.2022 169
12 Абитуриенттер үчүн жазылуу кызматынын баасы - Тариф на услуги "Запись абитуриентов" 24.06.2022 204
13 Тарифтердин прейскуранты - Прейскурант тарифов 24.06.2022 302
14 2022-2023-окуу жылына КУУга кабыл алуунун планы - План приема в КНУ на 2022-2023 учебный год 02.06.2022 570
15 Факультеттердин буклеттери жана презентациялары - Буклеты и презентации факультетов 02.06.2022 307
16 Факультеттердин жана колледждердин промо-роликтери - Промо-ролики факультетов и колледжей 02.06.2022 236