Среда, Августа 10, 2022

"Босого балл жөнүндө" министрликтин буйругу (айыл чарба адистиктерине) - Приказ МоИН КР "О пороговых баллах" (на с/х специальности)

por ball sel 01

por ball sel 02

por ball sel 03

por ball sel 04