Среда, Мая 18, 2022

"Босого балл жөнүндө" министрликтин буйругу - Приказ МоИН КР "О пороговых баллах"

por ball 01

por ball 02

por ball 03