КООЖдорго абитуриенттерди кабыл алууну жөнгө салуучу документтер - Документы, реrулирующих прием абитуриентов в СПУЗы