Среда, Июня 29, 2022

2020-2021-окуу жылына илимий-техникалык кеңештин иш планы

plan nts