Среда, Июня 29, 2022

Филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасы

 

1. Кафедра тууралуу жалпы маалымат (21.10.2020 жаңыланды)