Суббота, Апреля 01, 2023

КУУда мамлекеттик жана расмий тилде иш кагаздарын жүргүзүүнүн үлгүлөрү

 

  • Мамлекеттик жана расмий тилде иш кагаздарын жүргүзүүнүн үлгүлөрү - көчүрүү/көрүү