КУУга 60 жыл: ККИ, ҮББжАЖ борбору, Педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту, административдик түзүмдөр


27 май күнү университеттин юбилейин Кыргыз-Кытай институту, Үзгүлтүксүз билим берүү жана адистикти жогорулатуу борбору, Педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту жана ар түрдүү административдик структуралары белгилешип, сыйлыктарды КУУнун академиялык иштер боюнча проректору Роза Сарымзакова тапшырды.