КУУга 60 жыл: Биология фаультети, Химия жана химиялык технология факультети жана Чет тилдер институту


24 май күнү окуу жайдын мааракесин Биология факультети, Химия жана химиялык технология факультети, Чет тилдер институту белгилешип, сыйлыктарды университеттин 1998-2000 жылдардагы ректору Алтай Бөрүбаев тапшырды