Кыргыз филологиясы факультети тууралуу (10.03.2020 жаныланды)