Четверг, Октября 18, 2018

Академиялык саясат жана окуу процессин уюштуруу башкармалыгы

Башкармалык тууралуу кыргыз тилиндеги материалдар азырынча жок. Толугураак маалыматты сайттын орус тилиндеги версиясынан алууга болот.

1 Магистратура 06.02.2018 287