Пятница, Ноября 22, 2019

Ар түрдүү

Бул бөлүмдөгү материалдардын кыргызча варианты азырынча жок. Толугураак маалыматты сайттын орус тилиндеги версиясынан алууга болот.

1 КУУ тууралуу жалпы маалымат 02.02.2019 1362
2 Билим берүү программаларынын сапатын камсыздоо жаатындагы КУУнун саясаты 03.04.2018 542