Понедельник, Января 21, 2019

Ар түрдүү

Бул бөлүмдөгү материалдардын кыргызча варианты азырынча жок. Толугураак маалыматты сайттын орус тилиндеги версиясынан алууга болот.

1 Билим берүү программаларынын сапатын камсыздоо жаатындагы КУУнун саясаты 03.04.2018 408