Среда, Марта 20, 2019

Мамлекеттик тил бөлүмү

Фильтр по заголовку 

Количество строк:  
Заголовок материала Автор Хиты
1 Көктөмөлөрдүн номенклатурасы Эралиев Жээнбек 755
2 КУУдагы иш кагаздарынын үлгүлөрү жана орусча-кыргызча сөздүк Эралиев Жээнбек 1010
3 Жалпы сөздүк Эралиев Жээнбек 2102
4 КУУда мамлекеттик жана расмий тилде иш кагаздарын жүргүзүүнүн үлгүлөрү Эралиев Жээнбек 927
5 КУУда 2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн программасы Эралиев Жээнбек 1746
6 КУУнун 22015-2020-жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жол картасы Эралиев Жээнбек 999