Шаршемби, Август 10, 2022
Баннер

Сайттын тилин тандоо

kg_m RU EN

Памира Кадырбекова. Нурпаис Жаркынбаев агама

Нурпаис Жаркынбаев агама!

("Ичер суум бүткөнчө" китебине)

* * *

Окуганда китебиңиз бүт сөзүн,

Оюм - онго санаам - санга бөлүндү.

Ичер сууңуз түгөнбөсүн, бүтпөсүн,

кечириңиз алла берген өмүрдү.

.

Кыдырдыңыз көркөмдүктүн дүйнөсүн,

Кыргыз элге тоодой эмгек кылдыңыз.

Поэмаңыз мындан ары гүлдөсүн,

Кылымдарга жашай берсин ырыңыз.

.

Асыл саптар сизден күтүп келебиз,

Атылсын да таамай тийип “жебеңиз”.

“Алгыр кушту” дагы таптай бериңиз,

Окурманга  (дагы) эмне келет дегиңиз?

.

“Кыргыз көчү” мындан ары улансын,

Аркасынан урпактары чубалсын!

Бара-бара түзөлгөндө бийикте,

Келечек муун көрүп аны кубансын! 

* * *

Памира Кадырбекова - 

чет тилдер факультетинин деканы

pk infak