Понедельник, Января 21, 2019

Кафедра башчыларынын ваканттык кызмат ордуна конкурс

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы №346 токтому менен бекитилген "КР жогорку окуу жайларынын окутуучулук–профессордук курамын кызмат орундарына жумушка кабыл алуу тартиби жөнүндөгү жобого" жана "Ж.Баласагын атындагы КУУнун кафедра башчыларын шайлоо тартиби жөнүндөгү жобого" ылайык кафедра башчыларынын ваканттык кызмат ордуна 2018-жылдын 23-ноябрынан баштап конкурс жарыялайт:

Орус жана славян филологиясы факультети

 • Орус тили чет тили катарында кафедрасы

Социалдык-гуманитардык илимдер факультети

 • Социология  жана социалдык иштер кафедрасы

Башкаруу жана бизнес факультети

 • Маркетинг, коммерция жана логистика кафедрасы
 • Менеджмент кафедрасы.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер зарыл:

 • ректордун наамына жазылган арыз;
 • паспорттун көчүрмөсү;
 • кыскача таржымал (резюме);
 • эмгек китепчесинин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүп);
 • жогорку билими, окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы (бар болсо) жөнүндө документтердин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүп);
 • белгиленген тартипте Окумуштуу кеңешинин катчысына күбөлөндүрүп, акыркы 5 жыл ичиндеги жарыяланган илимий жана окуу-методикалык иштеринин тизмеси; 
 • 5 жылга кафедранын келечектеги өнүгүү планы;
 • иштеген жеринен мүнөздөмө;
 • документтеринин тизмеги.

Документтерди жана арыздарды кабыл алуу жайы 

Дареги: 720033,Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Фрунзе к-сү 547, Ж. Баласагын атындагы КУУнун башкы  окуу  имараты, жалпы  бөлүмү 118 ауд.

Документтерди жана арыздары берүү мөөнөтү 

2018-жылдын 23-ноябрынан баштап 2018-жылдын 24-декабрына, саат 17-00гө чейин.

PS:

Толугураак маалыматты бул жактан алууга болот .