Четверг, Октября 18, 2018

Этика боюнча жалпы университеттик комиссиянын курамы

kom - 0001

kom - 0003

 

 

kom - 0002

Материал профкомдун студент жаштар менен иштөө жана эл аралык байланыштар боюнча

координатору Асель Сартпаева тарабынан берилди