Бейшемби, Январь 28, 2021

КУУнун профессору Шайыркул Батырбаева Астанада өткөн эл аралык конференцияга катышып келди

alt2013 жылдын 19-20 октябрында Астанадагы Назарбаев университетинде “International conference workshop on Kazakh and comparative famines” аттуу эл аралык конференция болуп өтүү. Конференциянын негизги максаты - дүйнө жүзүндөгүү ачарчылыктын тарыхын, өзгөчөлүктөрүн жана окшоштугун талдоо. Жыйынга Ирландиядан, Кытайдан, Америкадан жана Россиядан окуумуштуулар катышты. Улуттук университеттин профессору Шайыркул Батырбаева конференцияга “Сокрытие масштаба голода в Казахстане советской статистикой: вопросы достоверности материалов переписи населения 1926 года, опубликованных во второй половине 30-х годов ХХ века” деген доклады менен катышып келди.

alt

alt 

 

Материалды даярдаган:

Жумабек кызы Жыпара - тарых жана чөлкөм таануу факультетинин методисти