Суббота, Апреля 20, 2019

21 - Башкаруу жана бизнес факультети (Жаңы формат - Жаңыланды 17.10.2018)

 

Фильтр по заголовку 

Количество строк:  
Заголовок материала Автор Хиты
1 Факультеттин бетачары Эралиев Жээнбек 8
2 Окутуунун негизги багыттары (19.10.2018 жаыланды) Эралиев Жээнбек 105
3 Сапатты башкаруу кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 101
4 Менеджмент кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 121
5 Маркетинг, коммерция жана логистика кафедрасы (17.10.2018 жаңыланды) Эралиев Жээнбек 105
6 Факультеттин тарыхы Эралиев Жээнбек 1461