Пятница, Декабря 06, 2019

Окутуучулардын макалалары (31.01.11 чейин)

Фильтр по заголовку 

Количество строк:  
Заголовок материала Автор Хиты
1 Мирсаид Анарбаев: "Туулган жер кусасы" Эралиев Жээнбек 70
2 Мирсаид Анарбаев: "Айкөл Манас дүбүртү" Эралиев Жээнбек 71
3 Г.К.Осмоналиева: "Кыргыз тилин көп тилдүү чөйрөдө окутууда тил билүү денгээлдери боюнча лексикалык минимумдун мааниси" Эралиев Жээнбек 93
4 Г.К.Осмоналиева: "Факультеттер аралык мамлекеттик тил кафедрасынын көйгөйлөрү жана келечектеги өнүгүү стратегиясы" Эралиев Жээнбек 89
5 Нур–Султан кыргызстандык окумуштуу-юристин кѳз карашында Эралиев Жээнбек 165
6 Памира Кадырбекова: "Нурпаис Жаркынбаев агама" Эралиев Жээнбек 215
7 Бабашева Бурулсун: "Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы футурологиялык белгилер" Эралиев Жээнбек 271
8 П.Кадырбекова: "Ийне менен кудукту казгылары келишпейт", "Оппонент" Эралиев Жээнбек 300
9 М.Анарбаев: "Жети-Кечүүлүк жазуучу, акын жана журналист Шерназар Шүкүровдү эскерүү" Эралиев Жээнбек 270
10 Т.Иманкожоев: "Оор куралданган атчан аскер кошууну – Улуу көчмөн элдеринин белеги" Эралиев Жээнбек 316
11 М.Анарбаев: "Таанылгыс болуп өзгөргөн Манас айылы" Эралиев Жээнбек 299
12 М.Анарбаев: "Эки элдин данакери эле" Эралиев Жээнбек 464
13 Б.Мырзатаева: "Аалам адабиятынын алпы арабызда" (Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата) Эралиев Жээнбек 488
14 Б.Мырзатаева: "Урпакка ураан болгон улуу жеңиш" Эралиев Жээнбек 471
15 Т.Иманкожоев: "Революциялардын, бүгүнкү күндөгү демократиялуулуктун, парламенттик башкаруунун башаты – көчмөнчүлүктө" Эралиев Жээнбек 551
16 Э.Дуйшенов: "Карыялар студенттерге өткөзүп бере турган баалулук" Эралиев Жээнбек 336
17 Б.Бабашева: "Кыргызстанда коррупция – системага салынган коркунуч!" Эралиев Жээнбек 482
18 С.Жорупбеков: "Кыргыз ким?" (6-басылышы) Эралиев Жээнбек 576
19 Э.Акунов: "«Канталамай» - жаңы замандын трагифарсы" Эралиев Жээнбек 875
20 Садык Алахан: "Элдин эл экени – эне тилинде" Эралиев Жээнбек 933

Страница 1 из 2