Суббота, Ноября 18, 2017

30.11.2017: "Мамлекеттик тил боюнча улуттук программанын ЖОЖдордо аткарылышы жана көйгөйлөрү" аталышындагы РИПК

Маалымат кат

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети_КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия менен биргеликте 2017-жылдын 30-ноябрында_“Мамлекеттик тил боюнча улуттук программанын жогорку окуу жайларында аткарылышы жана көйгөйлөрү” аталышындагы республикалык илимий-практикалык конференция өткөрөрүн маалымдайт.

Конференцияга катышуу үчүн төмөнкү багыттарда баяндамалар кабыл алынат:

 • 1-секция. “Мамлекеттик тил боюнча улуттук программа: теориясы, практикасы жана проблемалары”.
 • 2-секция. “Адистик сабактарды мамлекеттик тилде окутуунун абалы жана келечеги”.

Конференция өтүүчү жай – Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, башкы окуу имараты, Чоң жыйындар залы, Фрунзе кѳчѳсү- 547.

Катышуучу катары каттоодон ѳтүү үчүн тѳмѳнкү маалыматтар талап кылынат:

 • аты-жөнүңүз;
 • окумуштуулук даражаңыз жана наамыңыз;
 • иштеген жериңиз, кызматыңыз;
 • телефонуңуз; е-mail (сөзсүз көрсөтүү керек);
 • илимий баяндамаңыздын аталышы;
 • секциянынаталышы;
 • техникалык каражат тууралуу суроо-талап (зарыл болгонучурда).

Конференциянын жумушчу тили: кыргыз тили жана орус тилдери

Баяндама-макалаларды төмөндөгүдөй тартипте даярдоо зарыл:

 • Барак бетинин калыбы – А4 (21x29.7см). Жээктери: жогорку, астыңкы – 1,5 см, солжагы – 3см, оңжагы – 1,5 см. Ариби: TimesNewRoman, өлчөмү 12 пт.
 • Сап арасында 1,5 өлчөмдөгү ара; абзацтын алгачкы сабындагы оңго чегинүү өлчөмү - 1,25 см. Сөз ташууга жол берилбейт. Текст кеңдиги боюнча түздөлөт.

Конференциянын материалдары жарык көрөт, ошондуктан көлөмү 4-12 беттен ашпаган макалаңызды (баяндамаңызды) алдын ала 2017-жылдын 25-ноябрына чейин жыйындын уюштуруу комитетинин электрондук дарегине жөнөтүшүңүз керек._Убактысы: 2017-жыл, 30-ноябрь. Саат 10.00 -17.00

Каттоо 8.30-9.00гө чейин.

Конференцияга катышууга_табыштаманы 25-ноябрга чейин myrzagulovad@mail.ru электрондукдарекке же

КУУнун башкыимараты 2-кабат мамлекеттик тил бѳлүмү 216-кабинет жолдосоңуздар болот.

Байланыш телефондору: 32-31-28 жумуш, 0707 87 33 68 уюлдук

Уюштуруу комитети