Суббота, Ноября 18, 2017

Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасын түзүү жөнүндө

Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасын түзүү жөнүндө министрликтин №1128/1 буйругу менен бул жерден таанышсаңыздар болот.