Среда, Сентября 20, 2017

Мамтилде жазылган окуу куралдарынын кол жазмалары кабыл алынат

5-сентябрдан 11-сентябрга чейин_Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган мамлекеттик тилде жазылган окуу куралдарын акысыз чыгарууга кол жазмалар кабыл алынат.

Кол жазмалар КУУнун мамлеткеттик тил бөлүмүнө (216-кабинетке) тапшырылат.

Сурап билүү телефону: 0312 32-31-28

1. Кол жазма (150-беттен кем эмес)

2. ОМКнын протоколу (факультеттин, университеттин)

З. Эки сын пикир

Мамлекеттик тил бөлүмү