Вторник, Октября 24, 2017

КУУнун жаш окумуштуууларына илимий иш тууралуу сабак өтүлдү

2017-жылдын 27-апрель күнү тарых илимдеринин доктору, профессор Батырбаева Ш.Дж. “Диссертациянын жыйынтыктарын сыноодон өткөрүүдөгү маселелер жана аны чечүүнүн жолдору” деген темада жаш окумуштууларга дарс окуду.

ЖАКтын (ВАК) сунушу менен КУУнун жаш окумуштуулар кеңеши (ЖОК) тарабынан уюштурулган сабактын максаты - жаш окумуштуууларга илимий ишти жазуу, изилдөө методдору, аны жарыялоо ж.б. маселелерге_даярдоо болду Дарстын жүрүшүндө жаш окумуштуулар тема боюнча кызыктуу жана талаштуу суроолорго жооп алышты.

01

Омурбек Алымкожоев - ЖОКтун төрагасы