Суббота, Ноября 18, 2017

Матфактын 1-курс студенттери «Манас айылына» экскурсияга барышты

2017-жылдын 29-мартында математика, информатика жана кибернетика факультетинин 1-курс студенттери «Манас айылы» этно-маданий борборуна экскурсияга барып келишти. Борбордун экскурсоводу студенттерге ал жердеги курулган комплекстин мааниси, Манас баатырдын 40 чоросу тууралуу баяндап берди.

Факультеттин деканаты жана студенттик кеӊеши тарабынан уюштурулган иш-чара учурунда студенттердин өз группалары эле эмес, бүтүндөй курс арасындагы жылуу мамилелери сезилип жатты. Бул - факультеттин ар бир студентинин Мекенибизге болгон сүйүүсүн ойготот.

02

01

03

Б.З.Рахманкулов - декандын тарбия иштери_боюнча орун басары