Суббота, Ноября 18, 2017

Вопросы студентов

Урматтуу Ж. Баласагын атындагы КУУнун студенттери!

  • Бул жерде ар түрдүү суроолорду берсеңер болот.
  • Суроо жөнөтүү терезеси - ушул беттин аягында

PS:_Адепсиз жана темага туура келбеген суроолор жарыяланбайт.

Уважаемые студенты КНУ им. Ж. Баласагына!

  • Здесь вы можете задавать разные вопросы.
  • Окно отправки вопроса - в конце этой страницы

PS: "Ненормативные" и вопросы не по теме - опубликованы не будут .


Билдирүү кошуу - Добавить комментарий

Билдирүүлөрдү сайтка катталбай эле калтырууга болот. Бул учурда алар модератор тарабынан "адептүүлүккө" текшерилип, анан жарыяланат.
Сообщения можно оставлять без регистрации на сайте. Они будут опубликованы после проверки модератором на цензурность.


Защитный код
Кодду жаңылоо - Обновить код