Пятница, Июня 23, 2017

Жалпы маалымат ( Общие сведения)


Кыргыз филологиясы – тарыхтагы эң байыркы улуттун тили жана адабияты жөнүндөгү илим. Мында кыргыз тили менен адабиятынын пайда болушу, өнүгүшү, өзгөрүшү, коомдук кубулуш катарындагы алган орду, мыйзам ченемдүүлүктөрү, ж.б. үйрөтүлөт.


Кыргыз Республикасынын Конституциясында кыргыз тили мамлекеттик тил катары кабыл алынган. Ошого байланыштуу факультет кыргыз тили жана адабияты боюнча жогорку квалификациялуу, мыкты кадрларды, ошондой эле кыргызча эмес билим берүү мекемелери үчүн да кыргыз тили жана адабиятынан терең билимдүү адистерди өндүрүшкө даярдайт.


Орус тилинен кыргыз тилине, кыргыз тилинен орус тилине котормочуларды даярдоо ар качан актуалдуу боюнча калып келет жана бул багыттагы адистер бардык жерде талап кылынат.


Бүгүнкү күндө эгемен Кыргызстанда менчик басмаканалар өтө көбөйдү. Бул мекемелер китеп иши боюнча адистерге өтө муктаж. Биздин бүтүрүүчүлөр ушул багытта да иш алып барышмакчы.


Даярдалган бүтүрүүчүлөрдүн ишкердүүлүктөрүнүн негизги чөйрөсү:


 • негизги мектептерде;
 • орто билим берүүчү мектептерде;
 • орто окуу жайларында лицей жана колледждерде;
 • мэриялардын, акимияттардын бөлүмдөрүндө;
 • жогорку окуу жайларында;
 • илим изилдөө институттарында (борборлорунда);
 • Кыргыз  улуттук илимдер академиясында;
 • областтык, райондук билим берүү бөлүмдөрүндө;
 • басма сөздө, телекөрсөтүүлөрдө жана радио берүүлөрдө;
 • котормо агенттиктеринде;
 • басмаканаларда;
 • газета-журналдардын редакцияларында;
 • мамлекеттик эмес уюмдарда ж.б.


Академиялык  курамы: профессордук-окутуучулук курамы 73 киши, алардын ичинде: илимдин доктору -10, профессор-12, илимдин кандидаты-23, доценттери-18, 14 улук окутуучулар жана 13 окутуучу.


Кафедралары:


 • Кыргыз тил илими
 • Кыргыз адабияты
 • Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы
 • Дүйнөлүк адабияттын теориясы жана тарыхы
 • Салыштырма лингвистика жана адабият.