Четверг, Декабря 08, 2022

Access IPR BOOKS Database

Урматтуу студенттер, окутуучулар жана кызматкерлер!

ЭКС IPR books 2020-жылдын 1-январынан тартып 31-декабрына чейин жеткиликтүү. ЭКС IPRbooks 128000 басылмалардын анын ичинен 40000 окуу жана илимий басылмалардан болжол менен 1000ге жакын аталыштагы россиялык жана чет өлкөлүк журналдардан, 2000ден ашык аудио басылмалардан турат. ЭКС IPRbooks мазмуну 600дөн ашуун федералдык, аймактык, жогорку окуу жайлардын басылмаларын, илимий изилдөө институттарынын, алдыңкы автордук жамаатардын федералдык билим берүү стандарттарын, жогорку, орто кесиптик, кошумча кесиптик билим берүү жана күн сайын толукталып жаңы актуалдуу мазмунду талаптарга жооп берген басылмалар тиешелүү адабияттар менен күн сайын толукталып турат.

ЭКС IPRbooks базасынын ичинде ресурстук окуу китептери, окуу куралдары, монографиялар, мезгилдүү басылмалар, маалымдама сөздүктөр ар түрдүү тармактагы кесиптерге, ЖОЖдорго жана Орто билим берүү мекемелерине: юридикалык, экономикалык, социальный-гуманитардык, техникалык, табыгий илимдердин, физика-математикалык, педагогикалык жана башка илимдери кирет.

ЭКС IPRbooks аркылуу күнү-түнү иштей аласыздар (китепкана тарабынан берилген логин, пароль аркылуу):

Университеттин ичинде

логин жана пароль керек эмес

Интернет аркылуу алыстан

Логин жана паролду Ж.Баласагын атындагы КУУнун Илимий китепканасынын кызматкерлеринен жана абонемент, чит.залдарынан алууга болот

Абонементтер

 

ЮФ

Киев көч.132,2 кабат, 213 бөлмө

№2

ФКФ, ФРжСФ, ФЖ

Манас пр-ти, 101,3 кабат, 307 бөлмө

№5

Китеп сактоо абонементи

Абдымомунов Т. көч.304,1 кабат, 37 бөлмө

№6

ФМиК, ФФиЭ, ФХиХТ,ФБ и ФГЭиТ

АбдымомуновТ.көч. 304,1 кабат, 4А бөлмө

№6

ПФ жана колледждер

К.Акиев көч.81, кабат 4, 404 бөлмө

№6А

КЕФ,ФМОиВ, ККФ

Жибек Жолу пр-ти394,2кабат, 206 бөлмө

№8А

ФИЯ,ФИиР,ФСГН,ФГМУ

Жибек Жолу пр-ти 394,1 кабат, 21-22бөлмө

№8Б

ЭФ и ФУиБ

ЖибекЖолу пр-ти 394,5 кабат, 500 бөлмө

№8А

Окуу залдары

 

«Кыргызкитеби»

Фрунзе көч. 547,3кабат, 342 бөлмө

№1

КЕФ, ФМОиВ, ККФ

Фрунзе көч. 547,1кабат ,112 бөлмө

№1

ЮФ

Киев көч. 132,2 кабат, 212 бөлмө

№2

ФИЯ

Турусбекова 116 ,2 кабат, 209 бөлмө

№3

ФСГН, ФГМУ

Манасапр-ти 101, цоколь

№5

ФКФ, ФРиСФ, ФЖ

Манаса пр-ти 101,3 кабат, 314 бөлмө

№5

ФМиК, ФФиЭ, ФХиХТ,ФБ иФГЭиТ

Абдымомунова Т.көч. 304 ,2кабат, 11 бөлмө

№6

ФИИТ и ПФ

КалыкаАкиевакөч. 85,4 кабат, 401 бөлмө

№6А

Фундаменталдык окуу залы

Жибек-Жолу пр-ти 394, 1 кабат

№8А

ЭФ и ФУиБ

Жибек-Жолупр-ти 394,2кабат, 201 бөлмө

№8А

Компьютердик жана маалыматтык ресурстук залы

 
 

“Интер Билим” залы

Жибек-Жолупр-ти 394, 1 каба

№8А

     
         

* * *

Мая Джаилканова - илимий китепкананын директору

Баннер