Четверг, Декабря 01, 2022

"Жаны кетти чын дүйнөгө Чынгыздын", Алым кызы Айжан ( Журналистика факультети, 2-курс, ЖК 2 - 09 )


Жаны кетти чын дүйнөгө Чынгыздын


Кыргызды кең ааламга тааныткан,

Эрдиги чоң, кемибес баатырдан.

Курч сөздүү, кенен ойлуу жазуучу,

Калем менен, дүйнө элин багынткан.


Дүйнөгө күзгүсү эле кыргыздын,

Укпаган эл жок атагын Чынгыздын.

Дүйнө журтка таанылып аты менен

Жүрчү элего, кыргыз дайым Чынгыз менен.


Ар бир кыргыз ичинен күйүп жүрөт

Оо дүйнөгө кеткенин күйүттүрөт.

Түбөлүк жаралсаң не өлбөс болуп,

Мына бүгүн сенин жогуң өкүндүрөт.


Орду толбос Чынгызымдын даңкына,

Кимдер жетет жазуучунун баркына.

Сизге окшогон таланттуулар көбөйсүн,

Жаралып кыргызымдын намысына.


Намыскөй, эр жүрөктүү кыргыз уулу

Желбиреткен, кыргыз туусун жазуучу.

Кандай эне төрөйт болду экен

Таланттуу Чынгыздай уулду.


Сынды бүгүн, чоң күзгүсү кыргыздын

Жаны кетти чын дүйнөгө Чынгыздын.

Кыргыздардай дүйнө эли тунжурап,

Жоготушту тоодой болгон таланттын.


Аалам кезип таратылды эмгегин,

Саманчынын жолу салып батышка.

Кантип анан сыймыктанбай коё алам

Толгон элдер, окуп баалап жатышса.


Жаралбастыр сизге окшогон алп адам,

Болсо дагы жете албастыр бир кадам

Менин жаным ооруп турат сайышып,

Эл көзүнө, жоктугуна сиздей адам.


Атың сенин түбөлүктү эскерме,

Эмгегиң калды китеп бетинде.

Сизди эскерип бүгүн турабыз

Тапшырсак да, өзүңүздү жер энеге!

Билдирүү кошуу - Добавить комментарий

Билдирүүлөрдү сайтка катталбай эле калтырууга болот. Бул учурда алар модератор тарабынан "адептүүлүккө" текшерилип, анан жарыяланат.
Сообщения можно оставлять без регистрации на сайте. Они будут опубликованы после проверки модератором на цензурность.


Защитный код
Кодду жаңылоо - Обновить код

Баннер